తెలంగాణకు పవర్‌ కట్‌ చేసిన ఏపీ

తెలంగాణకు పవర్‌ కట్‌ చేసిన ఏపీ

అమరావతి: తెలంగాణకు విద్యుత్‌ సరఫరాను నిలిపి వేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకు తాము సరఫరా చేసిన విద్యుత్ కు సంబంధించి రూ. 4, 449 కోట్ల