ఇక పెట్రోల్ , డీజిల్ కార్లు బంద్

ఇక పెట్రోల్ , డీజిల్ కార్లు బంద్

హెల్సింకి: ప్రముఖ వాహన తయారీ కంపెనీ ‘వోల్వో’ 2019 నుంచి కేవలం ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్‌ కార్లనే తయారు చేయనుంది. ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న తొలి ప్రధానమైన వాహన