తెరపైకి దాసరి జీవితకథ

తెరపైకి దాసరి జీవితకథ

పాలకొల్లు టు హైదరాబాద్‌ వయా చెన్నై.. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు సినిమా జర్నీ ఇది. ఈ జర్నీలో ఎన్నో విజయాలు,  అపజయాలూ ఉన్నాయి. దర్శకుడిగా, నటుడిగా, రచయితగా,